Polityka Prywatności


1.     Nie gromadzimy danych osobowych, a korzystanie z treści zawartych na portalu nie wymaga rejestracji oraz logowania. Dostępny na stronie newsletter opiera się wyłącznie na adresie mailowym nadawcy i służy do nawiązywania kontaktów drogą elektroniczną z Czytelnikami. Nie używamy mechanizmów Cookies.

2.     Ogłaszane na łamach portalu KONKURSY, ich znaki graficzne, koncepcja i zasady stanowią własność agencji   i są przeprowadzane z firmą zewnętrzną posiadającą wszelkie prawa do organizacji konkursów w sieci oraz do gromadzenia danych osobowych jego uczestników.

3.     W portalu nie zamieszczamy  treści, które naruszają prawa osobowe,są obraźliwe lub mają negatywny wpływ na publiczny wizerunek osób, które są bohaterami publikacji  zawartych na łamach  portalu. Nie zamieszczamy również treści   sprzecznych  z prawem, nawołujących do dyskryminacji wyznaniowej, rasowej bądź etnicznej, pornografii i  innych -  uważanych powszechnie za naganne bądź nieetyczne.

4.     Korzystanie z treści publikowanych na  portalu jest całkowicie dobrowolne, a redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez  Czytelnika , które były wynikiem publikacji zawartych na łamach portalu.

5.     Portal świadczy odpłatne usługi reklamowe polegające na emisji materiałów dotyczących produktów i usług, w oparciu o standardowe narzędzia internetowe – banery, bilboardy etc… zgodnie z zasadami umieszczonymi w zakładce – reklama, przy czym redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach portalu w ramach świadczenia tego typu usług.

6.     Kopiowanie treści i zdjęć zamieszczonych w portalu, stanowiących samodzielną twórczość redakcji i osób współpracujących,  nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej  zgody właściciela portalu.

7.     Portal zawiera znaki towarowe, oryginalne treści, zdjęcia  i grafikę  - ich  kopiowanie, modyfikowanie oraz transportowanie drogą elektroniczną  jest zabronione. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kopiowanie i wykorzystanie ich przez osoby trzecie.

8.     Osoby nawiązujące kontakt elektroniczny z redakcją portalu, zwłaszcza tworzące własne teksty oraz przesyłające zdjęcia,  wyrażają zgodę na ich bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie,  przy czym osoby te  ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach portalu  treści, zdjęć, grafiki etc..-  co do,  których prawa autorskie  przysługują osobom trzecim.


Portal “Tajemnice Damskiej Torebki”  należy do Agencji  Made for People, prowadzącej swą działalność na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i jest przez nią administrowany we współpracy z Kenigstudio.


1.     Nie gromadzimy danych osobowych, a korzystanie z treści zawartych na portalu nie wymaga rejestracji oraz logowania. Dostępny na stronie newsletter opiera się wyłącznie na adresie mailowym nadawcy i służy do nawiązywania kontaktów drogą elektroniczną z Czytelnikami. Nie używamy mechanizmów Cookies.

2.     Ogłaszane na łamach portalu KONKURSY, ich znaki graficzne, koncepcja i zasady stanowią własność agencji   i są przeprowadzane z firmą zewnętrzną posiadającą wszelkie prawa do organizacji konkursów w sieci oraz do gromadzenia danych osobowych jego uczestników.

3.     W portalu nie zamieszczamy  treści, które naruszają prawa osobowe,są obraźliwe lub mają negatywny wpływ na publiczny wizerunek osób, które są bohaterami publikacji  zawartych na łamach  portalu. Nie zamieszczamy również treści   sprzecznych  z prawem, nawołujących do dyskryminacji wyznaniowej, rasowej bądź etnicznej, pornografii i  innych -  uważanych powszechnie za naganne bądź nieetyczne.

4.     Korzystanie z treści publikowanych na  portalu jest całkowicie dobrowolne, a redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez  Czytelnika , które były wynikiem publikacji zawartych na łamach portalu.

5.     Portal świadczy odpłatne usługi reklamowe polegające na emisji materiałów dotyczących produktów i usług, w oparciu o standardowe narzędzia internetowe – banery, bilboardy etc… zgodnie z zasadami umieszczonymi w zakładce – reklama, przy czym redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach portalu w ramach świadczenia tego typu usług.

6.     Kopiowanie treści i zdjęć zamieszczonych w portalu, stanowiących samodzielną twórczość redakcji i osób współpracujących,  nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej  zgody właściciela portalu.

7.     Portal zawiera znaki towarowe, oryginalne treści, zdjęcia  i grafikę  - ich  kopiowanie, modyfikowanie oraz transportowanie drogą elektroniczną  jest zabronione. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kopiowanie i wykorzystanie ich przez osoby trzecie.

8.     Osoby nawiązujące kontakt elektroniczny z redakcją portalu, zwłaszcza tworzące własne teksty oraz przesyłające zdjęcia,  wyrażają zgodę na ich bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie,  przy czym osoby te  ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach portalu  treści, zdjęć, grafiki etc..-  co do,  których prawa autorskie  przysługują osobom trzecim.

Copyrights: